home
restauració de façanes
català castellano home
 
especialitats pròpies: newstone
 
  rehabilitació
  referències
  especialitats pròpies
   
  jos
  newstone
  sicem
  ala-stop
  garantia
  petició d'informació
 

Comercialitzat a França desde 1912. Interminable llista de referències a tota Europa.

Avantatges del sistema
  Per restaurar tot tipus de pedra
  No és un morter de fraguat hidràulic sinó una reacció química de cristal.lització de silicats
  No conté resines epoxi
  Es pot treballar igual que la pedra (esculpir, abuixardar, etc..) passades 8 hores
  Més econòmic que substituir un element deteriorat
 
 
 
 
Claus de volta - Cripta Sagrada Familia 1
 
 
 
 
Claus de volta - Cripta Sagrada Familia 2
 
 
 
 
Claus de volta - Cripta Sagrada Familia 3
 
rehabilit@rehabilit.es català castellano