Rehabilit
qui som humitats capil·laritat humitats condensacio humitats filtracio tractaments termita-corc restauracio façanes rehabilitacio monuments contactar
català castellano home
humitats per filtracio
 
humitat filtracio
humitats de filtracio el problema i la solució
 
  el problema i la solució
  tècniques impermeabilització
  afectacions
  petició informació
     
 
 
el problema

La humitat per filtracio d'aigua té lloc per filtracions laterals d'aigua i es donen tant en soterranis d'edificis antics com en edificis moderns amb estructura de formigó.

Malgrat s’hagin usat tècniques constructives correctes ens podem trobar amb una sèrie de problemes causats per factors tals com una alta relació aigua/ciment, una compactació deficient, bandes de juntes mal col·locades, fissures de retracció o assentaments diferencials que provoquen la filtracio d'aigua.

La humitat per filtracio s'agreuja amb la presència d'aigua subterrània, pèrdues accidentals d'aigua, atacs químics al formigó, etc...

La conseqüència no és altra que la degradació estructural, l’oxidació del ferro, la disgregació de l’arrebossat, l’entrada d’aigua i evidentment la creació d’un ambient insà per a les persones.

Així ens podem trobar amb:

humitat filtracio
la solucio

Solucions per a la humitat de filtració d'aigua:

 
  Obturació de vies d’aigua
  Segellat de juntes
  Impermeabilització de superfícies
  Restauració de formigó
 

D'aplicació en:

 
  Soterranis
  Murs pantalla
  Lloses
  Parkings
  Dipòsits d’aigua potable
  Clavegueram
  Túnels
 

humitat filtracio

 
© Rehabilit, S.L. | Padilla, 240 interior - 08013 Barcelona | Tel.: 93 456 14 53 |Fax: 93 436 72 85 | rehabilit@rehabilit.es