Rehabilit
qui som humitats capil·laritat humitats condensacio humitats filtracio tractaments termita-corc restauracio façanes rehabilitacio monuments contactar
català castellano home
humitats filtracio
 
humitats filtracio
humitats de filtracio afectacions
 
  el problema i la solució
  tècniques impermeabilització
  afectacions
  petició informació
     
 
  Com a empresa especialitzada en problemes d'impermeabilitzacions freàtiques, cobrim tot tipus de filtracions d'aigua que produeixen humitats a les parets i soterranis, des d'una petita intervenció en una fossa d'ascensor fins a l'obturació de vies d'aigua en parkings.

Les nostres tècniques han estat dissenyades per a solucionar problemes de filtracions d'aigua tals com:

  humitat soterranis edificis antics filtracions aigua aparcaments  
Soterranis d’edificis antics
Aparcaments
humitat murs i lloses de cimentacio filtracios aigua fosses ascensor
Murs de contenció
Fosses d’ascensor
filtracios juntes de formigonat humitat estructures de contencio
Juntes de formigonat
Túnels
filtracios diposits aigua filtracions clavegueram
Dipòsits d’aigua
Patologies del formigó


Les nostres delegacions han estat formades per a diagnosticar i aplicar les tècniques sobre filtracions d'aigua d'Humicontrol amb les màximes garanties.

Amb 25 anys d'experiència hem fet front a múltiples casos de filtracions d'aigua. Des de petites penetracions d'aigua en soterranis de cases particulars fins a greus patologies en túnels.

Particulars, comunitats de propietaris, administradors de finques, així com arquitectes i constructores confien en les nostres solucions per a la humitat de filtració.
 
© Rehabilit, S.L. | Padilla, 240 interior - 08013 Barcelona | Tel.: 93 456 14 53 |Fax: 93 436 72 85 | rehabilit@rehabilit.es