home
restauració de façanes
català castellano home
 
especialitats pròpies: jos
 
  patologies
  referències
  especialitats pròpies
   
  jos
  newstone
  sicem
  ala-stop
  garantia
  petició d'informació
 

Avantatges del sistema
  Projecció a mínima pressió (1,5 a 2Kg/cm2)
  Sense abrasió ni impacte
  Totalment en sec o lleugerament humit
  Conserva arestes delicades i textura superficial
  No produeix reaccions químiques conservant el color
  Màxima rapidesa
  Preu competitiu
 
 
 
 
projecció tradicional
 
 
 
 
projecció amb tècnica JOS
 
rehabilit@rehabilit.es