Rehabilit
qui som humitats capil·laritat humitats condensacio humitats filtracio tractaments termita-corc restauracio façanes rehabilitacio monuments contactar
català castellano home
humitats condensacio
 
humitats condensacio
humitats de condensacio el problema
 
ContactoVideo
  el problema
  purair
  patologies
  petició d'informació
  delegacions a Espanya
   
ver videos

condensacio a les parets
Fongs a les parets

condensacio finestres
baf

fongs parets
Fongs a les vigues

fongs pared
Fongs a les columnes

fongs a les parets
Fongs a parets

 

 

 

 

 

 

  el problema  

Les humitats de condensació tenen lloc principalment per una inadequada combinació dels següents factors:


Sovint en determinades vivendes apareixen fongs a les parets, a les cantonades i en interiors d'armaris, amb el temps la humitat ambient impregna fins i tot la roba i acaba creant un ambient insà. Les humitats de condensació es manifesten en ocasions amb la presència de baf als vidres que arriben a crear bassals, degut a la condensacio, sota de les finestres. I el que és més greu, els fongs comporten problemes respiratoris importants a les persones que viuen a l'immoble.


Les causes principals del problema d'humitats de condensació hem de buscar-les en la combinació dels següents factors:

 • Ventilació deficient:
  Actualment les vivendes són molt estanques per tal d'evitar les pèrdues de calefacció, però amb això també impedim la renovació natural de forma contínua de l'aire interior.

 • Mal règim de calefacció:
  L'aire calent admet més humitat en forma de vapor que l'aire fred. Una mala regulació de la calefacció amb variacions brusques de temperatura implica problemes de condensació: en parets, finestres, etc.

 • Aïllament tèrmic deficient:
  Parets mal aïllades, ponts tèrmics, fusteries i vidres són punts freds que permeten que la humitat ambient de l'interior de la vivenda passi a estat líquid formant aigua.

Com a conseqüència els immobles afectats sofreixen les següents patologies:

 • Fongs
  Els punts negres són la conseqüència visible de la proliferació de colònies de fongs. Es manifesta sovint amb taques ennegrides. Els fongs poden créixer a la vista en llocs com parets o roba. D'altra banda, generalment els fongs també es troben en llocs més amagats –darrera de arrambadors o parets de pladur.

 • Aire insà i males olors
  Els fongs sovint fan olor a tancat. L'aire dels llocs tancats pot estar de 2 a 5 vegades més contaminat que el de l'exterior. Això encara és més greu quan passem prop del 90% del temps en llocs tancats. L'aire poc sà impregna la roba i els diferents elements que hi ha a l'immoble creant una sensació de malestar.

 • baf
  És habitual que els fongs vagin acompanyats amb presència de baf als vidres i fusteries. L'excés d'humitat ambient crea condensacions, l'aigua arriba a entollar la base de les finestres. Quant més gran és el pont tèrmic i la humitat, més exagerat pot ser el problema.

 • Excessiu consum de calefacció
  Amb l'excés d'humitat es dispara la despesa de calefacció. Per a obtenir una bona sensació tèrmica necessitem incrementar notòriament la temperatura de l'aire. Això dispara la despesa i a la vegada permet a l'aire absorbir més humitat amb la qual cosa passem a tenir més problemes de fongs i baf a les parets degut a les humitats per condensacio.

 • Malalties respiratòries
  Quan tenim una forta presència d'espores de fongs a l'aire, ens trobem amb reaccions al·lèrgiques, episodis d'asma, infeccions, i altres problemes respiratoris per a les persones; especialment nens, ancians i dones embarassades. Quan respiren espores de fongs entren als seus pulmons. Símptomes típics són els problemes respiratoris, congestió al nas i sinus frontal, cremor als ulls, tos seca, coll adolorit, irritació de la pell i mals de cap constants.

© Rehabilit, S.L. | Padilla, 240 interior - 08013 Barcelona | Tel.: 93 456 14 53 |Fax: 93 436 72 85 | rehabilit@rehabilit.es  
català castellano