Rehabilit
qui som humitats capil·laritat humitats condensacio humitats filtracio tractaments termita-corc restauració façanes rehabilitacio monuments contactar
català castellano home
Humedades
 
humitats capil·laritat
humitats per capil·laritat draining
 
ContactoVideo
  el problema i la solució
  les causes
  mursec eco (inalàmbric)
  mursec
  draining
  afectacions
  referències
  exemple
  garantia
  certificats de qualitat
  per què Rehabilit?
  petició d'informació
  delegacions a Espanya
     
 
ver videos
  morter microporos draining

 
Immediatament després d'instal·lar el dispositiu MURSEC o MURSEC ECO, i sense necessitat d’esperar a que el mur estigui sec, ja es poden arrebossar els paraments amb el morter microporós DRAINING, el qual fa accelerar enormement el procés d'assecament i evita els efectes de cristal·lització de les sals.
 

El morter per a la humitat és el complement ideal de la tecnologia MURSEC i MURSEC ECO. Es tracta d'un morter de sanejament format per una xarxa de microporus que absorbeixen i extrauen l'aigua romanent del mur, evaporant-la i llançant-la a l'atmosfera.

El morter microporós Draining s'aplica en substitució de l'arrebossat existent ja degradat per les sals. El morter Draining té unes propietats excepcionals, es pot aplicar sobre pedra, totxo, formigó o qualsevol superfície que no sigui morter de calç, guix o ciment, per a eliminar la humitat en murs i a la paret.

Permet un acabat fi o rugós. El morter microporós Draining, servit en sacs de 25 Kg, conté sílice en granulometria molt fina que permet deixar l'arrebossat amb un acabat similar al guix. També es pot utilitzar el Draining concentrat al qual s'ha d'afegir l'àrid de la zona i el ciment Pòrtland corresponent per acabar-lo amb l'estètica desitjada.

A les dues setmanes d'aplicar el morter Draining la paret queda llesta per ser pintada, sempre amb pintura transpirable.

Podem ocupar-nos i responsabilitzar-nos de tot el procés d’assecament amb la instal·lació del sistema MURSEC o MURSEC ECO, i amb l’aplicació del morter DRAINING. Així donem la solució integral, amb la garantia complerta i sense excuses.
 
 
draining
 
els 4 avantatges del Draining
 
Eviti temps d’espera: El morter pot aplicar-se immediatament després d’instal·lar el sistema MURSEC o MURSEC ECO, i por ser pintat als 15 dies de la seva aplicació amb pintura transpirable a base de silicats o de resines de pliolite.
   
La humitat a la paret i en murs s'asseca per difusió i permeabilitat: No per contenció ni impermeabilització, arribant a evaporar fins 16 vegades més que un morter de calç.
   
Anti sals: La seva estructura interna està dissenyada per contenir les sals durant el procés d'assecament. Així s'eviten els escrustonats i les eflorescències.
   
Solució integral: Podem ocupar-nos i responsabilitzar-nos de tot el procés d’assecament de la paret amb humitat, inclòs del canvi de revestiment degradat, oferint una garantia complerta i definitiva. Sense excuses.
   
 
© Rehabilit, S.L. | Padilla, 240 interior - 08013 Barcelona | Tel.: 93 456 14 53 |Fax: 93 436 72 85 | rehabilit@rehabilit.es  
català castellano