home
qui som humitats capil·laritat humitats condensacio humitats filtracio tractaments termita-carcoma restauracio façanes rehabilitacio monuments contactar
català castellano home
Humedades
 
les causes
 
ContactoVideo
  el problema i la solució
  les causes
  mursec eco (inalàmbric)
  mursec
  draining
  afectacions
  referències
  exemple
  garantia
  certificats de qualitat
  per què Rehabilit?
  petició d'informació
  delegacions a Espanya
     
 
ver videos
  La humitat capilar és la que prové de l'aigua que puja per l'interior de les parets a través de porus i capil·lars a partir de la base dels murs. .

Les causes de la humitat per capil·laritat en parets i terres les trobem en dos principis físics que actuen a la natura, Rehabilit es basa en aquests mateixos principis per donar una solució definitiva al problema.


1- Absorció capil·lar
Qualsevol líquid contingut en un recipient serà absorbit per un tub que s'hi introdueixi, assolint altura en funció del diàmetre del mateix.

Aquest fenomen és conegut com a tensió superficial i ròtula de contacte i es dona d’igual forma en els murs on existeix una xarxa infinita de capil·lars, creant així una ascensió de la humitat des dels terres cap a les parets.
 
humitat terres

2- Electro-òsmosi
L'electro-òsmosi es defineix com el moviment d'un líquid sota la influencia d'un camp elèctric, a través d'una paret porosa.

L'aigua flueix des del pol positiu cap al pol negatiu.

Aquest principi fou descobert fa més de 200 anys pel físic Reuss. Aquest experiment de laboratori es produeix de forma natural dins de les parets humides. L'obra de base representa el diafragma porós i l’aigua carregada de sals dissoltes constitueix l'electròlit de la pila. La diferencia de potencial existent entre terra i parets de 0,5 a 0,8 volts és suficient per a mantenir en funcionament aquesta pila.
 
treure humitats parets
 
© Rehabilit, S.L. | Padilla, 240 interior - 08013 Barcelona | Tel.: 93 456 14 53 |Fax: 93 436 72 85 | rehabilit@rehabilit.es  
català castellano